Select Page

Intervjuu Mikael Raihhelgauziga

Enne kui matemaatilise statistika magister Mikael Raihhelgauz suundus erialasele tööle analüütikuna, töötas ta usuteadusliku seminari arendusjuhina ning pidas teoloogilisfilosoofilisi vestlusi taskuhäälingus Teoloogika. Kakskümmend viis saadet pealkirjaga “KUS on kasvukoht” olid kuulatavad ka Pereraadio eetris ning on siiani leitavad internetis.

1. Kuidas valisid teemasid „Teoloogika” saadeteks?
Teemavalik kujunes enamasti kolme stsenaariumi järgi:
1) Seminar sai rahastust mõne temaatilise projekti jaoks, mida tuli taskuhäälingute või aruteluõhtutega sisustada. Näiteks 2021. aasta kevadel sündis niimoodi vaimsele tervisele pühendatud minisari.

2) Istusime maha koos rektor Einike Pilliga ja mõtlesime, millised teemad on parajasti meie teoloogilisel maastikul aktuaalsed. Sellesse kategooriasse kuulub 2022. aasta kevadel valminud podcast Priit Rohtmetsaga, kus arutasime Ukraina sõjaga vallandunud lõhet õigeusu kirikus, või näiteks koroonapandeemia-aegne saade vaktsiinidest.

3) Vahel sain valida teema puhtalt oma maitse järgi. Nii oli juulis salvestatud meditatsiooni-teemalise podcastiga või 2022. a novembris tehtud saatega paavsti entsüklikast „Fratelli tutti”.

2. Millist eeltööd saated nõudsid? Milline saade nõudis kõige pikemat ettevalmistust?

Eeltööga oli seinast seina. Mõnikord piisas paari artikli lugemisest ja põgusast eelvestlusest tulevase saatekülalisega. Teised saated nõudsid rohkem süvenemist. Vahel tundsin, et pean end täiesti uude valdkonda sisse sööma. 

Ilmselt kõige rohkem ettevalmistust nõudis kaheosaline vestlus Oleksii Innoga „Kalvinism – tõde või vale?”. Kui enamasti püüan saatejuhina küsija rollis püsida ja üritan eelkõige külalise mõtteid avada, siis selle episoodi puhul valmistusin teadlikult ka vastu väitlema. Selleks, et kalvinistide enda väidetest aru saada, lugesin läbi ühe Charles Spurgeoni raamatu, mida Oleksii mulle soovitas. Lisaks tuli mul muidugi omaenda vaated selgelt sõnastada ja argumendid üle lihvida. Arvan, et kokku kulus ettevalmistusele tublisti üle 15 tunni. 

Ent see aeg ei läinud raisku! Tegemist on kahtlemata isiklike lemmikute esikolmikusse kuuluva saatega. Nii saate konspekti üle nokitsemine kui ka vestlus Oleksiiga oli intellektuaalselt äärmiselt nauditav. Õppisin sealt väga palju. 

3. Alustasid seda saatesarja ilmselt mingisuguse ettekujutusega, kuidas minema hakkab, milliseid üllatusi protsessi käigus ette tuli?

Esimene suurem üllatus saabus juba saatesarja planeerimise käigus. Mõtlesin, et kohe hakkame saatekülalistega stuudiokohtumisi kokku leppima, aga siis algas koroonapandeemia ja pidin hoopis Amazonist mikrofoni ja statiivi tellima. Lindistused tuli teadmata ajaks veebi üle viia.

Pärast pandeemiat nii drastilisi üllatusi enam ette ei tulnud. Kui aga rääkida visiooni muutumisest üldisemalt, siis pean esile tõstma ja tänama häid kolleege KUSist. Alguses ilmselt kujutasin (mõningase jultumusega) ette, et taskuhäälingust saab platvorm minu isiklike teoloogiliste lemmikteemade kajastamiseks. Õnneks Einike ja teised kaasvõitlejad aitasid mul oma vaatevälja laiendada, pakkudes välja teemasid, mis olid meie kuulajaskonna jaoks aktuaalsed, aga mille peale ma poleks osanud ise tulla. Sellesse kategooriasse kuulub näiteks kogu eelmainitud vaimse tervise saatesari. 

Sageli sain head nõu ka saatekülaliste osas. Tihtipeale olin meeldivalt üllatunud: „ohhoo, ma ei teadnud, et ta ka selle teemaga tegeleb – väga põnev!”

4. Mis iseloomustab inimesi, kellele need saated võiks huvi pakkuda?

„Teoloogikas” on arutletud nii erinevate teemade üle, et raske on hoobilt mingit kitsast huvigruppi piiritleda. Olen teinud saateid ülistusest, apologeetikast, kiriku ja võimu suhtest, fundamentalismist ja isegi psühholoogi juures käimisest. Võib-olla valmistab mu vastuse üldisus kellelegi pettumust, aga arvan, et „Teoloogika” võiks pakkuda huvi kõigile kristlastele, kes leiavad, et nende usk on analüüsimist väärt – olgu siis tegemist põhjapanevate doktriinidega või praktiliste otsustega, mida igapäevaselt langetame.

SAATESOOVITUS

Kuula Teoloogika 25 saadet seminari kodulehel:

https://kus.kogudused.ee/podcastid