Select Page

14.–20. juunil 2023 toimus Tallinnas Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) peaassamblee, mille teemaks oli „Loome tulevikku Jumala õnnistusel“. Oikumeeniline assamblee toimub iga viie aasta tagant. Seekordne kogunemine tähistas mitmeid hetki Euroopa kirikute osaduselus ja tõstatas olulisi küsimusi meie piirkonna probleemide kohta.
Üle 300 peaassamblee delegaadi, kes esindasid EKKi liikmeskirikuid kogu Euroopast, väljendasid ühist soovi olla kirikute ja kogudustena „leidlikud ja julged, enesekindlad, aga mitte kõrgid, lisaks rääkimisele ka kuulama, olema usaldavad, mitte ärevad, lootusrikkad, mitte pelgalt optimistlikud“ (väljavõte peaassamblee sõnumist).
Assamblee peaesinejad – Sviatlana Tsikhanouskaya (opositsiooniliider Valgevenes), professor Hartmut Rosa (sotsioloog ja kirjanik), dr Rowan Williams (endine Canterbury peapiiskop) ja Oikumeeniline patriarh Bartholomeus – keskendusid kirikute rollile ühiskonnas ja tuletasid meelde, et teoloogia on avalik asi ning kirikud ei ela lahus ühiskonnast. Seepärast peavad nad oma piibellikust kutsumusest lähtuvalt üha enam kaasa rääkima Euroopas toimuvate arengute osas. Kirikute ja koguduste misjon peab hõlmama kliimakriisi, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, ülemaailmse rände probleeme, populistliku lipu all kasvavat natsionalismi, inimõiguste ja usuvabaduse väljakutseid, rahvuslike konfliktide ja sõja reaalsust.
Peaettekannetest lähtuvalt võeti vastu jõulised avaldused seoses Venemaa sõjaga Ukrainas, ökokriisi ning rände ja ümberasustamise kohta. Nende avalduste ja assamblee artiklite eestikeelsete tekstidega saab tutvuda siin: https://e-kirik.eelk.ee/ekk-assamblee/.
EKKi peaassamblee Eesti-poolseks korraldajaks oli EKKi liige Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. EKB Liitu esindas president Erki Tamm ja Euroopa Baptistiföderatsiooni delegatsiooni koosseisus osales Helle Liht.