Select Page

Tervikliku Tervenemise Teenistus (TTT) sai alguse sellest, et Püha Vaim pani mu südamele: tuleb hakata palvetama inimeste eest, kellele meditsiin enam lootust ei anna. Visioon jäi ootama oma aega, kuni saime Nõmme kogudusena julgustuse teemaga edasi liikuda. Kohe alguses oli selge: ülesanne on nii suur, et ühele kogudusele käib see üle jõu. Teadsime, et tuleb mobiliseerida palju kogudusi eri konfessioonidest.
Alustasime Jumala tahet otsides ja korraldasime esimese teenistuse 2021. aasta jaanuaris. Teenistuse eestvedajaks sai Vaido Palmik. Praeguseks oleme saanud rohkesti tagasisidet selle kohta, et Jumal kasutab seda algatust paljude elude taastamiseks ja tervendamiseks. Usume, et sellest kasvab välja kogu Eesti rahvast raputav liikumine, milles teenib ühiselt kaasa väga palju kogudusi, nii et see tõstab üles Jeesuse nime ja inimesed kogevad Jumala imelist puudutust.
Teenistuse nimi viitab sellele, et inimene peab tervenema terviklikult – uueks peab saama nii ihu, hing kui ka vaim. Kuigi füüsiline tervenemine on selles maailmas oluline, on igavikuliselt siiski tähtsam uuestisünd ja Püha Vaimuga täitumine. Rohkearvuline elav tagasiside on kinnitus sellest, et Püha Vaim puudutab ja elustab selle teenistuse kaudu paljusid.
Teenistuse ülesehitus. Teenistuse alguses avame telefoniliini, kuhu on võimalik helistada isiklikuks eestpalveks. Helistajaid teenivad kümned palvetiimid üle Eesti. Teenistuse käigus saame osa paarist loost, kus inimesed jagavad Jumala imedest oma elus. Tunnistuste kaudu soovime kõiki kuulajaid julgustada lootma Jumala peale. Oluline roll teenistusel on Jumala ülistamisel läbi muusika. Oleme näinud, kuidas läbimurded tulevad tihti just siis, kui Jumalat kiidetakse. Üldjoontes toimub teenistus nii, nagu Jumala Vaim juhib. Teenistuse lõpus on kõigil kohapeal viibijatel võimalik käia eestpalvel kohapeal olevate eestpalvetiimide juures.
Kohapeal on ka palverätikud, mille üle palvetame ja mida inimesed saavad kaasa võtta. Teenistuse otseülekande ajal anname sellest võimalusest teada. Julgustame kogudusi, kes oma kirikuhoones teenistust jälgivad, kohapeal sama tegema. Sellekohased tunnistused on toonud Jumalale au ja inimesed on tõeliselt abi saanud.
On võimalus anda edasi salajasi palvesoove, neid võib saata meili teel või kohapeal paberile kirjutada. Keegi kohalolijatest paneb palved kirja või prindib välja. Selliseid palvesoove avalikult ette ei loeta, vaid need pannakse suletuna sobivasse anumasse ja nende eest palvetatakse otse eetris. Pärast palvesoovide eest palumist lähevad paberilipikud tulle – mitte keegi neid ei loe (peale ühe inimese, kes veebi või kirja teel saabunud palvesoovi välja trükib või üles kirjutab). 
Teenistus on reaalajas jälgitav YouTube’is Tervikliku Tervenemise Teenistuse kanalil, samuti kannavad seda otse üle Pildiraadio, Raadio 7 ja Taevas TV7.
Kutsume kõiki kristlikke kogudusi ja koguduste liikmeid liituma TTT teenimistööga. Mõni kogudus on otsustanud teenistuse ülekande ajal koguneda oma kirikuhoonesse, kus saab koos kuulata-vaadata tunnistusi ja pidada eestpalveteenistust. See on suurepärane võimalus ka väikestele maakogudustele, kuhu abivajajaid kutsuda. Piisab kahest või kolmest kohapealsest eestpalvetajast, televiisorist, arvutist ja internetiühendusest. Usume, et visioon, mis on alguse saanud Püha Vaimu kõnetusest, on kasvamas üle-eestiliseks teenistuseks. Selle kaudu muutuvad paljude meie kaasmaalaste elud. Au kuulub aga Jumalale! Sõbrad, tulge, teenime koos elavat Jumalat!


Paljude inimeste tunnistused, mida Jeesus nende elus on teinud, info tulevaste TTT teenistuste kohta, kontaktid jne on aadressil: www.tervenemine.ee.