Select Page

Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis kõigi nende juhtidega, kes paluvad eestpalveid rahu ja stabiilsuse eest selles piirkonnas:
🙏 Palvetage, et sõda ei eskaleeruks, vaid lõppeks kiiresti.
🙏 Palvetage nende eest, kes leinavad oma lähedaste kaotust.
🙏 Palvetage konflikti käigus haavatute ja neile arstiabi osutajate eest.
🙏 Palvetage pantvangide turvalisuse ja vabastamise eest ning läbirääkimiste vahendajate eest, et hõlbustada nende vabastamist.
🙏 Palvetage juhtidele tarkust, et nad teeksid otsuseid, mis viivad püsiva rahuni ja leevendavad inimeste kannatusi.
🙏 Palvetage, et kristlased kogu maailmast ühineksid rahupalvega, näidates Kristuse armastust kõigile rahvastele.
🙏 Palvetage kohalike Jeesuse järgijate turvalisuse eest ja et nad oleksid kaitstud äärmusluse ja vihkamise eest, eriti palvetage noorte eest.
🙏 Palvetage, et Jumal kasutaks Püha Vaimu väes meie kirikuid mõjuvate tunnistajatena sel raskel ajal.
🙏 Palvetage rahu ja turvalisuse eest kogu piirkonnale ning et õigluse päike tõuseks koos tervenemisega kogu piirkonnas.