Select Page

Head õed ja vennad Kristuses!


Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust (Jr 29:11).
Paljude aastate kestel on Eesti noored külastanud Taizé kloostrit Lõuna-Prantsusmaal, et leida osadus Jumala ja teiste noortega. Mitmetes Eestimaa kogudustes toimuvad regulaarselt Taizé lauludega palvused, nii nagu see on tavaks Taizé kloostris. Iga aasta lõpul kogunevad tuhanded noored Euroopas ühte linna, et üheskoos samal moel palvetada. Selle linna ja piirkonna elanikud avavad oma kodude uksed noortele, et võtta nad vastu usalduses ja sõpruses, jagades nendega oma kultuuri, elu, usku ja lootust.
Taizé vennaskonna ja kohaliku kogukonna eestvedamisel toimub järgmine Taizé aastavahetuse kohtumine Sloveenias Ljubljanas 28. detsembrist 2023 – 1. jaanuarini 2024. Kutsun sellest sündmusest osa võtma kõiki Eestimaa noori.
Usalduslikud ja sõbralikud suhted Taizé vennaskonnaga on aga viinud meid Eestis nii kaugele, et ülejärgmise, 2024/2025 aastavahetuse kohtumise läbiviimine on usaldatud Eestisse Tallinnasse ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute koguduste hoole ja vastutuse alla.
See sündmus on imeline võimalus usaldada Eestimaa tuhandete Euroopa noorte ja üle poolesaja Taizé venna eestpalvetesse. See on ka võimalus olla üksteisega palves, avada oma kodu ja süda uutele sõpradele, jagada üksteisega oma usku, lootust, kultuuri ja igapäevaelu. See nõuab usaldust ja üksmeelt, kuid annab tuhandekordselt rohkem tagasi rõõmu ja lootust Jumalas.
Kutsun üles kõiki Eestimaa kogudusi ja koguduste liikmeid avama ületuleval aastavahetusel kirikute ja kodude uksed Euroopa noortele, kes tulevad Tallinnasse, et palvetada koos meiega Eestimaa ja maailma eest.
Soovin, et võimalikult palju aktiivseid inimesi oleks valmis osalema ettevalmistustes ning aitaks teha sellest Taizé Euroopa aastavahetuse kokkutulekust meeldejääv, turvaline ja hästi läbimõeldud üritus.
Igas kokkutuleku ettevalmistuse etapis on vaja kümnete ja sadade vabatahtlike abi, et noortel oleks siin turvaline, avatud ja üksmeelne õhkkond. Seepärast kutsun üles igast kristlikust kogudusest leidma aktiivseid liikmeid, kes aitavad nii koguduses kui väljaspool kogudust valmistada ette 2024/2025 Taizé Euroopa aastavahetuse kohtumist.
Taizé kogukonna juht vend Aloïs on kirjutanud: „Jätkates maapealset usalduse palverännakut, mis toob kokku noori paljudest riikidest, mõistame üha enam seda reaalsust – inimkond on üks suur perekond ja Jumal elab eranditult igas inimeses“ (Kiri Kolkatast).
Kõigi teie ühisele panusele ja eestpalvetele toetudes ning koostööle Kristuses lootes.

Urmas Viilma, Eesti Kirikute Nõukogu president

VAATA SÜNDMUSE KAVA: https://www.laudate.ee/en/tallinn2024-25/