Select Page

Ühes koguduse vestlusringis räägiti õigeid ja tähtsaid asju. Peateemaks oli ümberpöördumine. Viimaks küsis üks lihtne vanem mees sõna ja ütles: „Kuulge, tänase õhtu lõpus tahan ma koju sõita ja õhtust süüa. Selleks pean ma hoovis oma auto ümber pöörama ja siis mööda teed edasi sõitma. Kui ma siin pidevalt ümber pööran, ei jõua ma kunagi koju.“
Vana Testamendi Nutulaulude raamatus on salm: Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume! (Nl 5:21). Vahest veel arusaadavamalt tõlkides: Issand, pööra meid ümber enda poole, et me saaksime ümber pöörata!
Nutulaulude kohta võime öelda, et need on kaotajate laulusalmid. Siin ei võta sõna võitjad, vaid allajäänud. Kui Jeruusalemm oli vallutatud ja rahvas vangi viidud, sündisid kaugel võõrsil need luuleread. Ja see kogumik on pandud tallele Pühakirja, et meiegi siit õpiksime.

Paabelisse deporteeritud juudid ei kogenud katastroofi mitte ainult õnnetusena. Nad ei järeldanud sellest ka, et Jumal on nõrk ega suuda neid aidata. Neile jõudis kohale: mida me praegu kogeme, on prohvetite poolt ettekuulutatud Jumala kohus meie patuse elu üle. Kuid elav Jumal tegutseb ka selle häda keskel ja ootab meid enda juurde.
See võib tunduda vastuoluline, aga on nii, et kes tahab tulla Jumala juurde, ei suuda omal jõul ümber pöörata (seda on ju iga inimene ikka teinud). Vaid kes tahab ümber pöörata, peab ennekõike Jumala ette tulema. Ta peab esmalt Jumalat paluma: Issand, pööra mind ümber enda poole, et ma saaksin ümber pöörata! Alles siis, kui Jumal meile oma tee ette annab, saame õigesti ümber pöörata. Muidu keerleme vaid ringis ja tuleme ikka jälle tagasi sinna, kust soovisime lahkuda, aga ei jõua kunagi eesmärgile.
Piiblis peab pöördumine silmas uut algust elus. Vaatamata vana elu kogemustele ja pettumustele tuleb alustada uut. Öises vestluses ütles Jeesus Nikodeemosele: Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt! (Jh 3:7). Kuid Nikodeemos imestas väga: Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida? (s 4). Nii vaadates oli Nikodeemosel õigus. Kuid sellega ei olnud ta Jeesust veel mõistnud. Jeesus soovis ju talle öelda: inimene saab lasta Jumalal endale kinkida uue alguse, sest Jeesuse ristisurm on lunastanud eelneva patuelu.
Iga inimene saab lasta end Jumalal ümber pöörata – ja siis peab ta vaid uues suunas edasi elama. Ükskord õigesti ümber pöörata ja õigele teele jääda ning edasi minna! Minna kitsal teel, millel me koju jõuame. Igaüks võib paluda: „Issand, pööra mind ümber enda poole, et ma saaksin ümber pöörata ja sinu juurde koju jõuda!“