Select Page
Andestada on raske

Andestada on raske

Kord oma jüngritega vestleldes ütles Jeesus: „On võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad” (Lk 17:1). See oli karm ütlus. Siis aga järgnes veelgi karmim ähvardus: „Häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Talle oleks parem, kui...
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Jumal andis oma ainusündinud Poja

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu (Jh 3:16). Mida aasta edasi, seda suurema imetlusega mõtlen ma jõulusündmusele. Lapsepõlvemälestused toovad silme ette...
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!“ Rahvahulk aga sõitles neid, et nad vaikiksid. Kuid nemad kisendasid...

Pöördumise järel tuleb edasi minna

Ühes koguduse vestlusringis räägiti õigeid ja tähtsaid asju. Peateemaks oli ümberpöördumine. Viimaks küsis üks lihtne vanem mees sõna ja ütles: „Kuulge, tänase õhtu lõpus tahan ma koju sõita ja õhtust süüa. Selleks pean ma hoovis oma auto ümber pöörama ja siis mööda...
Vähem mind, rohkem Jeesust!

Vähem mind, rohkem Jeesust!

Uue Testamendi üheks võtmepeatükiks on Matteuse evangeeliumi 16. peatükk, kus Peetrus annab jüngrite ees Jeesusele vastuse: Sina oled Messias, elava Jumala Poeg (s 16). Sama küsimuse esitab Jeesus elu jooksul meile kõigile.Jeesus hindas seepeale Peetrust väga kõrgelt:...